وبلاگ اختصاصی محمد اسماعیلی جوشقانی
 
مدیریتی - بازاریابی - بازرگانی

Powered by WebGozarداستان کوتاه
نرم افزار کامپیوتر

سرفصل درسی مدیریت استراتژیک

دانشكده مديريت

رشته مديريت بازرگاني

 

كد درس :

 

كد گروه :

 

عنوان درس :

مديريت استراتژيك

 

نوع درس :

تخصصي

مدرس :

محمد اسماعيلي جوشقاني

 

تعداد واحد :

 

3

 

مدت ارائه :

يك نيم سال ( 16 هفته )

 

زمان ارائه :

نيم سال دوم90-89 ، روز سه شنبه . ساعت ۱۵/۱۰-۸

هدف درسي :

آشنايي دانشجو با تغييرهاي استراتژيك مدت زمان ها و نحوه ي سياست گذاري ها ، هدفبندي ها ، برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي استراتژيك در سطح مديريت سازمان هاي تجاري و صنعتي.

سرفصل درس :

 

بحث اول :

تعاريف استراتژي و انواع آن – هدفبندي - سياست گذاري - برنامه ريزي – تصميم گيري

 

بحث دوم :

فرآيند مضمون بندي استراتژي سازماني

تجزيه تحليل فرصت ها و تهديدات – نقاط قوت و ضعف

مشخص كردن گزينه ها

انتخاب و اجرا

 

بحث سوم :

آشنايي با تغييرهاي استراتژيك سازماني

نتيجه هاي انساني و اجتماعي ( منابع انساني )

متغيرهاي ساختاري ( اندازه سازمان و تقسيم بندي هاي اداري )

بازارها و محيط سازمان ( مديريت بازار يابي )

تكنولوژي و توليد ( مديريت توليد و مديريت مالي )

فرهنگ سازماني

 

بحث چهارم :

مديريت بهره وري

روش تدريس :

روش تدريس به صورت كار كلاسي ، فعاليت هاي گروهي ، كار روي اطلاعات موردي  ، حل مشكلات و مسائل در كلاس ، ارائه برنامه استراتژيك ، خواهد بود

 تكاليف :

-         مطالعات هفتگي موضوعات مورد بحث

-         ارائه تمرين ها و موردهاي مشخص شده

-         ترجمه و ارائه يك كيس از كتاب مديريت استراتژيك

-         ارائه يك برنامه استراتژيك از سايت  planware

-         ارائه سخنراني خلاصه يك كتاب مرتبط

  روش ارزيابي :

كوئيز       10%                 ،           تكاليف      20%             ،          ميان ترم    30%              ،         پايان ترم   40%

  منبع درسي :

فرد آر ديويد ( 1999 ) مديريت استراتژيك . ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر سيد محمد اعرابي – انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي

 منابع مرتبط :

1-    نگرش جامع مديريت استراتژيك – دكتر عليرضا علي احمدي – مهدي فتح الله – ايرج تاج الدين – انتشارات توليد دانش

-strategic management – Michael A.Hitt – R.Duane Ireland – robert E.Hoskisson

- management policy and strategy – George A steiner – John R.Miner – Edmund R.Gray – Macmillan publishiny company

 -      مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک- دکتر سید حمید خداداد حسینی

 -جنگل استراتژی- هنری مینتزبرگ/بروس الستراند/ژوزف لمپل-ترجمه دکتر محمود احمد پور داریانی

-          مديريت استراتژيك بازاريابي – ديويد اكر        

 -        استراتژيهاي بازاريابي

 برنامه ترمی درس مدیریت استراتژیک

هفته

تاريخ

عناوين و موضوعات مورد مطالعه

1

 

29 شهریور

- آشنايي با درس و مفاهيم درسي

 

 

2

 

5 مهر

فصل اول

- تمرين 1-۱

-تمرین ۴-۱

- الگوي مديريت استراتژيك

- اصول اخلاقي در مديريت استراتژيك

 

 

 

3

 

 

 

12 مهر

- ارزشيابي فصل اول

- تمرين 2-2

- تمرين 4-2

- تمرين 6-2

انجام پرسش 15

- بررسي انواع استراتژي ها

- استراتژي هاي ژنريك مايكل پورتر

- تجزيه و تحليل جدول 4-2           

- ارائه کیس (..........................و..........................)

 

 

 

4

 

 

 

19 مهر

- ارزشيابي فصل دوم

- تمرين 1-3

- تمرين 3-3

- تمرين 4-3

- پرسش 12

- ماهيت و نقش ماموريت سازمان

- اهميت و اجراي تشكيل دهنده ماموريت سازمان

- ارائه کیس و سمینار (.......................و.......................)

 

 

 

5

 

 

26 مهر

- ارزشيابي فصل 1-2-3

- بررسي عوامل خارجي

- تهيه ماتريس EFE

- ماتريس CPM

- الگوي مبتني بر پنج نيروي پورتر

- تمرين 3-4

- تمرين 5-4

- پرسش 10و16

- ارائه کیس (.اقا صادقی  و محلاتی)

 

 

6

 

 

 

 

 

3 ابان

- ارزشيابي فصل چهارم

 

- بررسي عوامل داخلي

 

- تهيه ماتريس IFE

 - پرسش 14و18

- تمرين 3-5

-تمرين2-5

ارائه کیس و سمینار (رزاقی  و حسینی)

 

 

 

 

 

 

7

 

 

10 ابان

- بررسي و انتخاب استراتژي

- تهيه ماتريس Tows

- تهيه ماتريس space

- تهيه ماتريس …..

- تهيه ماتريس QSPM

- تمريين 1-6

- تمرين  7-6

-پرسش 2و3و4و12

- ارزشيابي فصل پنج

- ارائه کیس و سمینار (جمالی   و رضا خانی)

 

 

 

8

 

 

17 ابان

- اجراي استراتژي مسائل مديريت

- مهندسي مجدد

- مديريت تعارض

- تخصيص منابع

- ارزشيابي فصل 6

- تمرين 4-7

-ارائه تحقيق در مورد STEP

- پرسش16

- ارائه کیس و سمینار (فتحی   و  خوشبازان)

9

24 ابان

تعطیل

   10

  1 اذر

 

ميان ترم فصل هاي 1-2-3-4-5-6-7

 

 

11

 

 

8 اذر

- ارزشيابي فصل 7

اجراي استراتژي

- بازاريابي

- امور مالي

- تحقيق و توسعه

- سيستم هاي اطلاعاتي

- تمرين 5-8

-پرسش 11و12

- تمرين 6-8

- ارائه تحقيق در مورد BSC

 ارائه کیس و سمینار (غلامی     و    خادم حسینی)

 12

 15 اذر

تعطیل

13

22 اذر

- بررسي ، ارزيابي و كنترل استراتژي ها

- ارزشيابي فصل 8

- تمرين 2-9

3-9

- تمرين اجراي استراتژي

- بازاريابي

- امور مالي

- تحقيق و توسعه

- سيستم هاي اطلاعاتي

- ارائه کیس و سمینار (حمامی  و محمد زاده)

14

29 اذر

--  مسائل جهاني در مديريت استراتژيك

- ارزشيابي فصل 9

- تمرين 2-10

- ارائه کیس و سمینار (ترابی  و  نجفی )

15

6 دی

- ارزشيابي فصول 7-8-9

- ارائه کیس و سمینار (مقصودی  و محمد اذری)

16

 13 دی

مديريت بهره وري استراتژيك Productivity  management

-          ارائه کیس (ملکی و داوودی)

 

 

 

 نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهارم مهر ۱۳۹۰ توسط اسماعیلی

buy vpn

مطالب جالب